نمای کامپوزیت آلومینیوم

پنل کامپوزیت آلومینیوم آلکوپنل SS

پنل کامپوزیت آلومینیوم آلکوپنل SSبا استحکام بیشتر از سایر کامپوزیت های مشابه برای ساخت و ساز جدید ترین طراحی در کلاس خود می باشد.

پنل کامپوزیت آلومینیوم آلکوپنل FR

پنل کامپوزیت آلومینیوم آلکوپنل FRپانل کامپوزیتی الومینیومی است که از دولایه الومینیوم و هسته ای با مواد معدنی تشکیل شده است.

ورق کامپوزیت آلومینیوم آلکوپنل ZN

ورق کامپوزیت آلومینیوم آلکوپنل ZNدارای پانل کامپوزیتی بسیار مقاوم در براب رگشتاور می باشد و خصوصیات مربوط به مقاومت مکانیکی فلز و رنگ پذیری لایه محافظ فلز را دارا می باشد.